Gig-majanduse tumehallid varjundid

Foto: Humprey Muleba, Unspalsh.

Sharpminder

Koroonapandeemia andis tugeva tõuke gig-majandusele ehk majandusmudelile, mis rajaneb paindlikkusel, ajutisusel, freelance’misel, ning teeb seda eri osapooli veebiplatvormide kaudu kokku viies. Ühest küljest on koroonapiirangud löönud sassi linnainimeste tavapärased elustiilid. Ühistranspordi asemel sõidetakse tõukside ja taksodega, väljas söömise asemel tellitakse toit koju. Saksamaal suuremates linnades kasvas toidu- ja esmakaupu vedavate kullerite klientuur veebruaris 500 protsendipunkti võrra ning tellijal tuleb oma kaupa nädal-kaks oodata. Loe siit. Teisalt on mitmed ettevõtted pandeemia tõttu raskustes ja töötus tõusuteel. Paljud tööta jäänud või sundpuhkusele saadetud inimesed leiavad rakendust platvorm-firmades, sest sinna tööle pääsemine on imelihtne, vaid mõne hiirekliki kaugusel.

Kuigi COVIDi esimene laine andis löögi ka suuremate platvormfirmade majandusväljavaadetele, pöördusid sügisel näitajad tõusuteele. Oktoobris 2020 saavutas Uber’i aktsia oma siiani kõrgeima väärtuse, andes signaali, et sellised, riskikapitalist tugevalt sõltuvad firmad on tänase ajastuga hästi kooskõlas.

Gig-firmad (’platvormid’) sündisid Majandus 4.0 eufooria lainel. Neid nähti innovatsiooni ja targa tulevikutöö mootoritena ning osalt on see kindlasti ka tõsi. Töötajate vaatenurgast pidid ’platvormid’ andma suurema vabaduse oma töö-ja puhkeaega korraldada ning sissetulekuid kasvatada.

Just siin on aga arengud kujunenud hoopis teistsuguseks kui algselt visioneeriti. Gig-majandus peegeldab selgemalt kui ükski muu valdkond tööturu lõhenemist kõrgelt tasustatud töökohtadeks ja madalalt tasustatud, ebakindlateks töökohtadeks (nn. prekariaat).

Kui algul arvati, et gig majandus on peamiselt lisatöö ja lisaraha võimalus, mida hästi illustreerib  eestikeelne ilusõna – ’tööamps’, siis tegelikkus on kujunenud märksa hallimaks. Platvormtöö on üha suuremale osale ainuke töökoht ja sissetuleku allikas. Eestis on vaid pooltel platvormitöö tegijatel ka teine tööandja, 24% töötajatest teenib gig-majandusest oma sissetulekust poole või enamgi, kunagi on platvormitööd teinud 20% tööealisest elanikkonnast ehk üle 150 000 inimese.

Saksamaal saab ligi 6% hõivatutest 25-50% oma sissetulekutest platvormtööst, üldse on platvormtööd teinud 12% ehk ca 6,5 miljonit inimest. Loe täpsemalt siit.

USA’s on hinnanguliselt 36% töötajatest seotud gig-majandusega ning 33% ettevõttetest kasutab giggereid massiliselt. Siin leidub veel mitmesugust põnevat statistikat.

Foto: Charles Deluvio, Unsplash

Foto: Humprey Muleba, Unspash

 

Majandusmudeli mõttes on ’platvormid’ huvitav allteema. Nende esmane edukriteerium on laienemine ja reaalne majandustulemus on pigem ebaoluline, vähemalt lähiperspektiivis. Nii sai Bolt 2019 a. üle 80 miljoni kahjumit ent vendasid Villinguid see suurt ei morjendanud. Pidi normaalne olema. Kuna majandustulemus pole primaarne, siis ollakse ka altid hinnasõdasid korraldama. Nii langetas Bolt sõidualustamise tasu 2.50 eurolt enne COVID kriisi 2.00 eurole. Kuna Bolt rakendab sõidutuludelt 80/20 jagamist taksojuhi ja ettevõtte vahel, siis suurema löögi rahakoti pihta saavad juhid. Aga nö. eesliinitöötajate ehk taksojuhtide huvid ei oma selliste ettevõtete jaoks mingit tähtsust.

Bolti esindajad oma küünilisust eriti ei varjagi. Nii seletas Bolt Balti- ja Põhjamaade valitsussuhete juht Sandra Särav mõned päevad tagasi ERR portaalis “Inimesed kurdavad, et peavad palju töötama, see on tegelikult nende iseenda valik. Meie puhul ei ole mitte mingisuguseid ettenähtud tunde, millal siis juhid või kullerid peaksid teenust osutama. Klient maksab sisuliselt otse taksojuhile ja meie võtame sealt lihtsalt platvormitasu.”

Samas loos väideti, et Bolti juhitide töötasu on üle Eesti keskmise tasu. ’Töötasu’ poleks siin küll korrektne termin, sest Bolt (nagu ka teised analoogsed gig-firmad) püüab iga hinnast teha nägu, et töösuhetega siin tegemist pole.

Vaataks korra asja sisse, et näha kui eksitavad on preili Särava väited. Esiteks, võimaliku tasu määr. Hüpoteetiliselt on muidugi võimalik teenida keskmise brutopalga lähedane summa, aga seda praeguste sõidutasu määrade juures umbes 60-70 tunnise töönädalaga. Kohe tuleks sellest maha arvata kütuse kulu, mis on umbes kolmandik saadavast tasust. Öelda, et 70% Eesti keskmisest palgast 70 tunnise töönadala juures on juhi vabatahtlik valik, on ülimalt küüniline.

Teiseks, kes kellega lepingu sõlmib. Juht ei sõlmi ühtki lepingut. Klient saab Bolt puhul valida, millise hinnaklassi autoga ta sõita soovib ja saab ka valida, millist juhti platvorm pakub. Klient näeb ka indikatiivset hinda, millega arvestada. Nii sõlmibki klient platvormiga, antud näite puhul Boldiga lepingu, et ta toimetatakse punktist A punkti B hinnaklassiga X ja juhiga Y. Juht ei näe sel hetkel, kui ta saab sisuliselt alltöövõtu pakkumise, millise hinnaga peaks ta klienti punkti B viima ega ka seda, millise ajaga ta peaks kohale jõudma. Need on kõik Bolt’i lubadused kliendi ees, millesse autojuhti kuidagi kaasatud ei ole.

Siit jõuame kolmanda punktini, millest küll preili Särav ei räägi, aga mis ilmekalt illustreerib Bolt suhtumist taksojuhtidesse. See on nn 2.50 euro probleem. Bolt on juhtidele lubanud, rõhutame – lubanud, sest lepinguid ei ole, et kui juht sõidab tellimuse peale välja ja saabub punkti A ning klient ei ilmu ega vasta telefonile, siis Bolt maksab juhile aja ja kütusekulu kompensatsiooniks 2.50. Reaalsus on aga teine. Küll ei maksta seetõttu, et ilmumata tellija oli valinud sularahamakse, kord väidetavalt juht ‘hilineb’, kuigi temal puudub igasugune kontroll firma poolt lubatud saabumisaja kohta, mis üldjuhul on optimistlik ja ei haaku  linnaliikluse reaalsusega. Kui juht ’kobiseb’ ja oma õigusi kaitsta üritab, siis blokeeritakse ta konto kiiresti ja ühepoolselt. Ühesõnaga, kõik ’2.50 probleemid’ lahendatakse juhtide arvelt ’kellel võim sellel õigus’ printsiibil.

Need ’omal nahal’ läbi proovitud kogemused ei ole unikaalsed, vaid pigem iseloomustavad kogu giggerite töömaailma. Kokkuvõtlikult on probleeme kolmes valdkonnas:

  • Töötajatel puudub tegelik autonoomia oma töö aja ja tegevuste valiku suhtes; st. nad pole iseseisvad ettevõtjad vaid alluvad.
  • Ohtralt kasutatakse inimressursside juhtimisel  masinalgoritme ja veebipõhist jälgimist, millest töötajaid ei teavitata ja mille osas neil puudub kaasarääkimis võimalus (panoptikum).
  • Igasugune kriitika viib firma-poolse töösuhte lõpetamiseni.

Foto: Kai Pilger, Unsplash

Kuna gig-majanduse levik on kasvatnud ka probleemide magnituudi, siis polegi üllatav, et giggerite kohtukaasusi leiab erinevate maade meediast üha sagedamini.  Vaatame mõnesid neist:

UK

Ülemkohus lõpetas mõned päevad tagasi enam kui kolm aastat kestnud kohtuvaidluse James Farrar ja Yaseen Aslam versus Uber. Kohtunikud toetasid ühehäälselt seda, et Uberi juhid pole FIEd ning nad tuleb kvalifitseerida töölepinguga töötajateks. See tähendab, et neil on õigus miinimumpalgale, tasustatud puhkusele ja sotsiaalse kaitse hüvedele sarnaselt kõigi teiste töötajateha. Nende tööaeg on kogu äpi aktiivsuse aeg, st ka ooteaeg. Kohtukaasus on loetav siit.

USA

California kohus otsustas, et Uber ja Lyft peavad osariigis oma sõltumatutest ettevõtjatest autojuhid töötajateks vormistama. Mõlemad sõidujagamise ettevõtted ütlesid, et kaebavad kohtuotsuse edasi. Seda ka tehti ja ka apellatsioonikohtus oktoobris 2020 Uber jt kaotasid. Kasutusele läks lõpuks variant B. Nimelt saab USAs  Presidendivalimiste raames viia läbi ka osariiklike rahvahääletusi. 2020 a. novembris hääletasid näiteks Nevada elanikud ülekaalukalt samasooliste abielude seadustamise poolt. California elanikud hääletasid aga ühe teemana seda, kas Uber, Lyft, Doordash jt. giggerid tuleks allutada töölepingulistele suhetele või mitte? Gig-firmad panustasid kampaaniasse 200 miljonit dollarit, mis on osariiklike rahvahääletuste ajaloos konkurentsitult suurim summa. Hääletustulemus oli 59%  vastu ja 41% poolt, mis tähendab et Califormias ei rakendu giggeritele klassikalised töölepingud. Omaltpoolt lubasid Uberid jt, et kõik kes töötavad platvormil vähemalt 15 h nädalas, saavad tervisekindlustuse ja läbisõidetud miilide alusel ka tööõnnetuse kindlustuse. Seega eneseregulatsioon. Loe täpsemalt siit.

Viimase puhul on kohane meenutada Bolti taksojuhi tapmist UK’s, kus Bolt esindajatel on suu vett täis ja tapetud autojuhi pere toetamist ei kaaluta. Loe täpsemalt siit. 

India  

Delhi ülemkohtus on käsil mitmeid kaasusi, kus gig-taksojuhid on esitanud hagisid Uber ja Ola (kohalik sõidujagamisfirma) vastu, süüdistades gig-firmasid töötajate ekspluateerimises ning keeldumises maksta haiguse- ja tööõnnetuse hüvitisi.  Mõnede hagide taga on seisnud ka Delhi taksojuhtide ametiühing. Ennetamaks järgnevaid kohtulugusid, on India valitsus asunud olukorda gig-majanduses reguleeerima. Alampalga seadus rakendub nüüd ka platvormtöötajatele, samuti hõlmatakse nad sotsiaalkaitsega. Sotsiaalkindlustuse kassasse panevad raha nii gig-ettevõtted kui ka India valitsus. Loe lähemalt siit

Saksamaa

2020 a. detsembris sai ametiühingu toel Saksa Föderaalses Töökohtus võidu ’tööampse’ tegev gigger (crowdworker), kelle ’platvorm’ pärast tekkinud vaidlusi ühepoolselt vallandas. Hagi sisuks oli see, et firma keeldus käsitlemast giggerit juriidilises mõttes töötajana. Töö seisnes kaupade pildistamises supermarketites ja ’bensukates’, fotode üleslaadimises veebi ja veebiplatvormil tarbija küsimustele vastamises nende toodete kohta. ’Platvorm’ määras tähtajad töö sooritamiseks ning jagas töö eest punkte, millega töötaja sai tõusta kõrgemale level’ile ja niimoodi saada rohkem tellimusi. Kohus leidis, et selline mängulaadse punktidekogumise süsteemi rakendamine oli töötajale peale sunnitud ega võimaldanud tal endal kontrollida töö tegemise kohta, sisu ega mahtu. Tööülesannete täpne ettekirjutamine ja töö tegemiseks fikseeritud aeg lõidki niisuguse olukorra, mis iseloomustab tradistsioonilist töösuhet, mitte aga vaba ettevõtlust.

Sarnaselt Indiale, leiab ka Saksamaa, et alati ei pea nõrgem osapool enda õiguste eest seisma ja kohtuteed alustama. Ka riiklikud institutsioonid võivad initsitatiivi üles näidata, et muuta „digitaalne turumajandus digitaalseks sotsiaaalseks turumajanduseks“ nagu väljendub Saksamaa Töö- ja Sotsiaalministeerium. Selleks on ministeerium koostanud mõttepaberi, mis on sisendiks seaduseelnõu koostamisele. Mõttepaberi kohaselt tuleb platvormtöötajate töösuhe selgelt reguleerida ning selle tõendamise/määratlemise kohustus on firmal, mitte giggeril. Samuti tuleb FIEdest gig-töötjatele laiendada kõik Saksamaal olemasolevad sotsiaalkaitse programmid. Loe lähemalt siit.

Eesti

Eestis on giggerite probleemi juba pikemat aega teadvustatud, aga midagi pole järgnenud. Arenguseire Keskuse Aastaraamat 2019 sedastas, et  kui iseendale tööandjatest saab järjest suurem elanikkonna rühm, kerkib senisest teravamalt fookusesse sotsiaalsete tagatiste küsimus. Iseendale tööandja, kes on selleks sunnitud, ei ole klassikaline ettevõtja, kes koostab äriplaani, võtab tööle töötajaid ja sihib kasumit. Tema eesmärgiks on eelkõige igapäevane leib lauale saada ehk tema motivatsioon on sisuliselt sarnane töövõtja, mitte ettevõtja omaga. Mitmed teenusplatvormid ei võimalda nende kaudu tegutsevatel teenuse osutajatel isegi kuigivõrd tellimusi valida – tuleb vastu võtta see, mida süsteem pakub. Kui iseendale töö andmine on isiku jaoks olude sund, on tema probleemiks see, et õiguslikult koheldakse teda ettevõtjana ja et tema sotsiaalkaitse on auklik. Ka sotsiaalmaksu laekub temalt vähem kui siis, kui ta oleks töölepingulises töösuhtes.

Millised võiksid olla võimalikud lahendused giggerite sotsiaalsele kaitse probleemile?

Kui probleem ei taha ’kännu tagant’ kuidagi lahti tulla, siis võib rakendada ’šokiempaatia’ põhimõtet. Näiteks võiks terve Sotsiaalministeeriumi töötajaskond hakata FIEdeks. Kuidas tunduks?

Teised, kaalumist väärivad võimalused on sellised:

  • Jätkata sotsiaalkindlustusega ja kohustada gig-firmasid tasuma oma töötajate eest sotsmaksu (loomulikult tuleb kõigepealt sätestada, et taksojuhid, kullerid jt giggerid on juriidilises mõttes töötajad).
  • Riik tunnistab, et tal käib ülejõu panna ’platormidele’ päitsed pähe; samas on gig-majandus osa Eesti edukuvandist ja seega vajab hoidmist. See tähendab, et giggerid hakkavad saama kodanikupalka või nad võrdsustakse sotskindlustatud isikutega (st nende eest maksab sotsmaksu riik üldmaksudest).
  • Viia kogu Eesti heaolusüsteem sotsiaalkindlustuselt üle solidaarsuspõhimõttele, st kõigi sotsiaalne heaolu (tervis, tulude kaotus töötuse tõttu, baaspension) garanteeritakse üldmaksudest. Sellisel juhul on ligipääs sotsiaalkaitsele võrdselt kõigil elanikel, olenemata nende konkreetsest staatusest tööturul.

Minister Andres Sutt on lubanud töölepingute teema laua peale tõsta, sh tööampsude teema. Soovime talle selles töös edu ja jaksu!

Peale meie loo valmimist avaldas Financial Times Sarah O’Conneri arvamusloo  gig-majanduse teemadel (loe siit, paywall), mis oma seisukohtades paljuski langeb kokku meie loo seisukohtadega.

Foto: British Library

Hinda ja jaga: