Eesti lapsed populismi ja fiskaalortodoksia vahel

Fontainebleau, Prantsusmaa. Napoleoni portree ajaloolises lossis. Foto: Pack-Shot, Shutterstock

 

Sharpminder

Avame oma seekordse loo Napoleoni portreega. Aga oleksime võinud valida ka Caesari või Alexander Suure. Nad olid kõik hiilgavad strateegid ja geniaalsed väejuhid. Napoleoni puhul tuleb muidugi siia liita tema Napoleoni koodeks (loe siit), mis teeb temast ka väga suure riigimehe. Täna pürivad kohalikeks suurteks riigimeesteks, aga sisus tabureti ’napoleonideks’, Keskerakonna käilakujud Jüri Ratas ja Jaanus Karilaid. Laste heaolu sildi taha pugedes püütakse ennast näidata ühiskonna nõrgimate tulihingeliste toetajatena, Isamaa seederid ja solmanid neile assisteerimas. Aga kõik ei ole kuld, mis särab.

Viimased päevad on toonud meediasse taas rohkem emotsioone kui tavaliselt. Mõned (feministlikud) ajakirjanikud küsivad dramaatilisel häälel – kuidas siis väikelapse ema Mailis Reps oleks saanud oma ministriametit pidada kui mitte koos rinnalapsega USAsse lennates (loe siit)?

Olgem ausad – Eestis on üks maailma heldemaid vanemapuhkuse süsteeme. Välismaa kolleegid ja sõbrad pööritavad ikka imestusest silmi kui neile kinnitada, et meil tõepoolest makstakse emale/isale pooleteise aasta jooksul perehüvitist 100% palgast (tõsi, mitte rohkem kui kolmekordne Eesti keskmine palk). Seega pole Mailis Repsil ega teistel Eesti noortel lapsevanematel möödapääsmatut sundi kiirelt tööturule naasta. Vaba valik, mida maksumaksja ei pea kinni ’plekkima’.

Emotsionaalselt laetud sõnavõttudes on tihti kõlanud ka vajadus tõsta toetusi, et saada rohkem inimesi (eestlasi, töötegijaid, maksumaksjaid). Tänastes poliitvaidlustes see sündivuse tõstmise teema tugevalt kõlanud pole ja võib öelda, et jumal tänatud. Nagu allolev graafik ilmekalt näitab, liiguvad kulutused perepoliitkale risti vastupidises suunas sündimusnäitajatega.

Allikas: OECD, FT

Praegu on maailma perepoliitika keskmes laste vaesus ja seda õigustatult. Muidu suhteliselt jõukas Euroopaski on laste vaesus tõsine mure (vaata joonist), seda ka Rootsis ja Šveitsis. Muidugi tuleb arvestada, et pilt näitab  suhtelist vaseust oma riigi keskmise sissetulekutasemega, nominaalselt on Rootsi ja Švetisi lastel ilmselt rohkem raha kui Eesti lastel. Aga suhtelise vaesuse määr näitabki hästi poliitiliste valikute tulemust – Enamikes Euroopa maades on lapsed halvemas olukorras kui inimesed keskmiselt. Eestis on aga olukord vastupidine – vaesusriskis on meil lapsi vähem (17,8%) kui inimesi keskmiselt (22,8%).

Joonis 1: Suhtelises vaesusriskis elavate laste osakaal, Eurostat 2020.

Kindlasti pole Sharpminderi sõnum lastega peredele see, et mis te vingute, pole teil häda midagi!

Lastesse tuleb investeerida, aga targalt ja tasakaalukalt. Lihtsalt valimatult raha jagada on kõige primitiivsem ja vähetõhusam valik kõigist võimalikest.

Laias laastus on poliitikute tööriistakastis kolme sorti perepoliitika instrumente – toetused, maksusoodustused ja lastele mõeldud teenused (vaata allolevat joonist). Eesti sarnaneb Poolaga, kulutades lõviosa rahast toetustele ja vaid pisku teenustele. Põhjala valik on risti vastupidine – teenused , st. lastehoid- ja koolieelne haridus on eelistatud, pakkudes võrdset starti kõigile lastele. Tähelepanu väärivad ka Prantsusmaa, Saksamaa ja Ungari, kus tulba kolm osa on enam-vähem võrdse kaaluga. Kui Saksamaal ja Prantsusmaal on maksusoodustused lastega peredele juba vana, konservatiivse klassiühiskonna traditsioon, siis Ungaris on see võimendunud Orbani valitsemsiajal. Orbani perepoliitika üritab suurendada sündimust kaheteralise mõõga abil – vaesemaid peresid aitavad toetused, kesk- ja kõrgklassi aga maksualandused, mille määr kasvab koos laste arvuga peres. Maksupoliiitka on sätitud nii, et see soosib jõukamaid ja täidab Orbani unistust kasvatada rahvaarvu just ’korralike ungari perede’  abil. Rahvuskonservatiivse parempopulismi kõrvad paistavad siit sama selgelt välja nagu Riina Solmani  sõnavõttudes.

Joonis 2. Kulutused perepoliitikale OECD maades, 2017

Allikas: OECD

Aga tulgem nüüd Eesti tänase kuuma teema – Keskerakonna  peretoetuste muutmise ettepanekute juurde.

Esiteks – tegemist on sulaselge populismiga, mille mõjusid laste heaolule pole vaagitud.

Teiseks küsigem – mis on Eesti laste suurimad mured? 

Sharpminderi arvates on need kasvav kihistumine laste/perede vahel väga mitmes mõõtmes – tervises, teadmistes-oskustes, huvihariduses, aga ka materiaalses heaolus. Tõsiseks probleemiks on ka mitmed easpetsiifilised tervisemured – depression, sh. suitsiidid; ärevushäired, ülekaalulisus, sh. valest toitumisest tulenev.

Laste vaesus tervikuna ei ole meil pakiline mure nagu Euroopa võrdlus näitab. Küll aga on Eestis ca 18 000 inimest (10 000 peret), kes elab alla toimetulekupiiri. Ja nende perede lapsed on tõesti väga suures puuduses. Kas kujutate ette, kuidas tulla toime 6 euroga päevas? Ja mitte ühel päeval, vaid nädalast nädalasse, kuust kuusse. Aga just 6,5 eurot päeva kohta pakub Eestis kehtiv toimetulekutoetus toidu, riiete ja muu tarviliku ostmiseks. Mööda ei saa minna sellestki, et üksikemade toetus on püsinud 20 aastat sama – 19.50 EUR kuus. Samal ajal on üksikemad ise sageli suuremas vaesusriskis. Riik ei peaks eri peretüüpidest lapsi erinevalt kohtlema.

Keskerakonna ettepanek heldelt jagada raha kõigile lastele ei aita neid ülaltoodud muresid lahendada. Kui jääda kõige primitiivsema valitsemisinstrumendi ehk raha jagamise juurde, siis tuleks toetusi tõsta vajaduspõhiselt, leibkonna sissetulekut arvestades.

Targemad valikud peavad vaatama natuke laiemat pilti ja nägema erinevate juba tehtud või üritatud sammude mõjusid. Vaatame siin põgusalt kahte valdkonda.

Laste sotsiaal-majanduslikku ebavõrdsust aitaks parandada  lastele mõeldud teenuste laiem ja kvaliteetsem pakkumine. Tasuta koolilõuna kõigile on üks asi, mille üle Eestil tasuks uhkust tunda ja mis aitab nii tühja kõhu kui valede toitumisharjumuste vastu. Selleks on aga vaja koolilõuna riiklikku dotatsioonimäära indekseerida vastavalt inflatsioonile. Sotside selleteemaline seaduseelnõu kukutati riigikogus kevadel läbi ning riik annab ka järgmisel aastal vaid 1 euro söögiportsjoni kohta (see summa on kehtinud alates 2018. aastast).

Suhteliselt märkamatult on meediakärast läbi käinud teine oluline algatus – maikuus kiitis Valitsus heaks alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu ning saatis selle Riigikogusse (loe siit). Eelnõu kohaselt liidetakse seni suhteliselt lõtvade regulatsioonidega tegutesenud lastehoiud haridussüsteemi koos sellest tulenevate nõuetega teenusele ja personali kvaliteedile. Lisaks plaanitakse oluliselt suurendada logopeedide, psühholoogide, eesti keele õpetajate jt. spetsialistide arvu lastaedades. Kui Sharpminder sellest plaanist esmalt AKst kuulis, oli esimene reaktsioon – väga kallis eelnõu! Aga hiljem muudatuste sisusse süvenedes sai selgeks – väga õige eelnõu! 

Kõik ei pruugi siiski minna heade kavatsute kohaselt, sest KOVd, kes koolieelse hariduse ja hoiu eest vastutavad, on juba vastasrinda asunud. Hiljuti võis ERRst kuulda, et Tartu linn plaanib kinni panna koolilaste päevahoiud, kus need lapsed, kel emad-isad pikalt tööl, said kõhu täis, koolitükid tehtud ja kaalsastega mängitud. Samas stiilis võttis sõna ka Tallina abilinnapea Betina Beškina, teatades lapsevanemate nimel, et kvandatavaid muudatusi pole vaja. Üpris selge, et KOVd kardavad, et seaduse jõustudes pannakse nendele uusi kohustusi, aga raha võib selleks mitte tulla. Eriti kui on vaja leida igal aastal ca 300 miljonit toetuste maksmiseks.

Suhteliselt paremale kaldu Eesti valijaskonnale võivad ideed laiendada teenuseid, sealhulgas vaesematest peredest pärit lastele, olla mitte väga meeltmööda. Sel juhul tasuks mõelda teisele poliitika-alternatiivile. 

Liberaalse ja ka protsetantliku ilmavaate järgi luuakse jõukus tööturul. Seega – laste vaesuse lahendus peitub kõrges tööhõives ja ennast ära tasuvates palkades. UK, mil on Eestiga sotsiaalpoliitikas paljugi ühist, tõmbas juba aastaid tagasi masti loosungi – ’’Make work pay!“. Probleem seisis selles, et madalapalgalistele töödele ei leitud tegijaid ja samas kasvas nende inimeste hulk, kes eelistasid elada sotsiaaltoetustest. Eestis on almpalk 654 EUR, kavandatav toetus kolmelapselisele perele 700 EUR. Esimene neist on 154 EUR ulatuses tulumaksu all, peretoetused aga mitte. Ametiühingute ettepanek tõsta alampalk 700 EURle kukkus läbi. Edasi võib igaüks juba ise mõelda …

Nii ongi kõik erakonnad näidanud üles ainult lühinägelikkust, silmaklappides istumist ja endale populistlikku populaarsuse küsmist. Ka Reformierakonnalt pole sisulisi seisukohavõtte tulnud. Kaja Kallas koos Keit Pentus-Rosimannusega hoiavad partei vana fiskaalkasinuse joont ja küsivad õigustatult – näidake katteallikaid! Kust hakkab tulema ca 300 miljonit EUR lisaraha igal aastal? See summa on enam-vähem võrdne Eesti kogu teadus-arendus-innovatsiooni riikliku eelarvega. Eesti laste heaolu ei sõltu paraku sellest, kust raha tuleb, vaid sellest, kuhu see pannakse.

Ema lastega. Foto: Maryna Sokolova, Shutterstock

Hinda ja jaga: